ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Wanda Skowron

Wanda Skowron – Po studiach  na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego pracowała w Bibliotece Instytutu Historii UW, potem pracowała w Bibliotece Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, następnie była kierownikiem Biblioteki ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF), kierownikiem Biura ZG, od 1970 do końca 1973 r. piastowała stanowisko dyrektora tej samej instytucji.

Od 1 stycznia 1974 r. do 31 marca 2001 r. była kierownikiem Biblioteki im. K. Kulwiecia.

ZG PTTK i równolegle –  od 1990 r. do 31 marca 2001 r. redaktorem „Informacji ZG PTTK”. Jednocześnie – od 1994 do 2000 r. była przewodniczącą Rady Nadzorczej Wydawnictwa PTTK „Kraj”.

Gdy rozpoczynała pracę w Bibliotece PTTK niewiele osób zdawało sobie sprawę z wartości tego bezcennego księgozbioru, ocalałego kompletu druków, opisujących kraj w granicach II RP wraz z kresami wschodnimi. Jego zachowanie i opracowanie wymagało wielkiej ostrożności wobec częstych pomysłów pozbycia się balastu, niewygodnego zarówno ze względów politycznych jak i oszczędnościowych. Udało jej się nie tylko zabezpieczyć te cenne zasoby biblioteczne dla następnych pokoleń, ale też doprowadzić do stałej kontynuacji zbiorów, poprzez zarządzenie obowiązkowego nadsyłania w 2 egzemplarzach druków, wychodzących we wszystkich jednostkach PTTK. Dziś w wielu przypadkach jest to jedyne miejsce, w którym można te druki znaleźć.

 „Informacje” zaś w jej rękach (powstające bez etatów redakcyjnych) ze swoistego „dziennika ustaw” liczącego 4-12 stron przerodziły się w liczący kilkadziesiąt stron, regularnie ukazujący się dwumiesięcznik, w którym oprócz uchwał podejmowanych w PTTK zaczęto dzielić się nowymi pomysłami programowymi, informować o najistotniejszych osiągnięciach i dyskutować o sprawach trudnych. Aktualność tych „Informacji” była niezaprzeczalna.

Uczestniczyła w pracach Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK, Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK oraz Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, gdzie na zaproszenie prezesa Fryderyka Kremsera brała udział w kolejnych sympozjach, występując z referatami z dziejów fotografii krajoznawczej.
Była także współautorką – z  Adamem Czarnowskim Historii Fotografii Krajoznawczej PTK-PTTK, 2000.

Już na emeryturze jako przewodnicząca Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK doprowadziła do uruchomienia nowego wydawnictwa Towarzystwa Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. W 100. rocznicę powstania PTK, w 2006 r., uczestnicy sesji jubileuszowej otrzymali m. in. I i II tom Studiów, które ukazują się do tej pory jako wydawnictwo ciągłe, raz w roku.

Liczne opracowania jej autorstwa można znaleźć w czasopismach PTTK, np. „Barbakan”, „Ziemia” i „Wędrownik”, w kolejnych tomach Studiów oraz na stronie internetowej Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK (http://khit.pttk.pl). np. cykl artykułów Pionierskie lata fotografii krajoznawczej, także pojedyncze artykuły: Fotografia krajoznawcza PTK w dwudziestoleciu międzywojennym, Refleksje nie tylko o krajoznawstwie i krajoznawczej fotografii.
Jej związki z CFK w Łodzi i z Łodzią są bardzo ścisłe.

Odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Kultury, Srebrna Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa PTTK, Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera (obecnie Honorowa Przewodnicząca Kapituły tego wyróżnienia).

Hobby to barwne wycinanki i wiersze.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK.