ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Waldemar Doniec

Waldemar Doniec (ur. 26 czerwca 1922 w Rytrze, zm. 30 czerwca 2010 w Łodzi) – działacz turystyki górskiej i fotografii krajoznawczej w PTTK, Członek Honorowy PTTK. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej.

Szkołę powszechną ukończył w Rytrze. W Nowym Sączu rozpoczął naukę w gimnazjum, kontynuował w Łodzi, dokąd przeniósł się z rodzicami w 1937 r. Maturę zdał 12 lutego 1946 r. w XVII Liceum dla Pracujących mieszczącym się w siedzibie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy ul. Więckowskiego 41. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim bez uzyskania magisterium.
Pracę zawodową rozpoczął na kolei jeszcze w latach okupacji i kontynuował po wojnie. Ale wkrótce związał się z przemysłem włókien chemicznych i całe życie zawodowe przepracował w Zjednoczeniu Włókien Chemicznych oraz Tomaszowskiej Fabryce Włókien Chemicznych. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.
W latach 1949–1950 działał w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim Oddział w Łodzi.
Od 1953 r. do śmierci należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Łodzi im. Jana Czeraszkiewicza. Uprawiał turystykę górską i fotografię krajoznawczą.
Posiadał odznaki turystyczne: Honorowa Jubileuszowa GOT z 1985 r. i Odznaka Fotografii Krajoznawczej złota z 1977 r.

Posiadał uprawnienia z zakresu turystyki: Przodownik Turystyki Górskiej, Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej od 1975, Instruktor Fotografii Krajoznawczej nr 100.
Pełnił różnorodne funkcje społeczne w PTTK na szczeblu centralnym i wojewódzkim:
1960–1997: członek Zarządu Głównego PTTK, członek Podkomisji Fotografii i Filmu, a później członek i przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej Z G PTTK,
1990–1997: przewodniczący Rady Programowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi,
1956–1990: wiceprezes Zarządu Okręgu i Wojewódzkiego PTTK w Łodzi,
1974–1990: przewodniczący Zespołu i Komisji Fotografii Krajoznawczej w Zarządzie Okręgu i Wojewódzkim PTTK w Łodzi.

Był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez turystycznych: Rajdy Świętokrzyskie Oddziału Łódzkiego PTTK, Rajdy Sudeckie Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi, Rajdy Górskie Chemików, „Dni Turysty” w Sulejowie i Działoszynie, Łódzkie Dni Turystyki i Światowy Dzień Turystyki w Łodzi i Pabianicach, międzywojewódzki Sejmik Krajoznawczy w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 1958–1996 prowadził rozległą działalność w zakresie fotografii krajoznawczej: organizował konkursy, wystawy, przeglądy, plenery itp. W latach 1989–2009 inicjator, organizator Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, a także popularyzator działalności tej wiodącej placówki fotografii krajoznawczej w PTTK. Przekazał do CFK wszystkie swoje zdjęcia.

Opracował i wydał drukiem foldery opisujące Łęczycę, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Rawę Mazowiecką, Sieradz, Spałę, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki; wszystkie z własnymi zdjęciami.
W latach 1963-2009 do Biuletynu Zarządu Okręgu i Wojewódzkiego PTTK w Łodzi, późniejszego „Wędrownika” pisał artykuły na temat fotografii i krajoznawstwa, w 2007 r. przeprowadzono z nim wywiad dotyczący Centrum Fotografii Krajoznawczej zamieszczony w Internecie.
W 2009 r. na 100-lecie Oddziału PTTK w Łodzi opracował obszerną informację o historii fotografii krajoznawczej w Łodzi.
Był współautorem tekstów w 2000 r. w kalendarium polskiej fotografii krajoznawczej.
W 2011 r. był współautorem (z Mirosławem Zbigniewem Wojalskim) publikacji Łódzka fotografia krajoznawcza. Zarys dziejów, Łódź 2011 ISBN 978-83-88638-60-2.
W 1987 r. na sejmiku krajoznawczym w Piotrkowie Trybunalskim wygłosił referat programowy „Fotografia jako forma dokumentowania działalności krajoznawczej”.

Był odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (nadanym przez władze RP na uchodźctwie), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Za udział w wojnie obronnej 1939 oraz odznaczeniami wojskowymi: Krzyż Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska nadanym przez MON w Londynie w 1948 r. i Krzyżem Armii Krajowej nadanym w Londynie w 1983 r.
Za działalność w PTTK był uhonorowany: Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Członkostwem Honorowym PTTK w 2001 r., Złotą Honorową Odznaką PTTK (1964), odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 150-lecia Fotografii, Medalem 100 lecia Turystyki Polskiej, Medalem 125-lecia TT-PTT-PTTK.

Uhonorowany Nagrodą Honorową im. Fryderyka Kremsera (leg. nr 001).

Zmarł 30 czerwca 2010 r. w Łodzi i został pochowany na cmentarzu na Zarzewie przy ul. Lodowej 78.

8 października 2011 uroczyście nadano imię Waldemara Dońca Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK.