ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Trochę o nas

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK jest jedną z czterech specjalistycznych jednostek programowych Zarządu Głównego PTTK (obok Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie i Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Podwodnego w Warszawie). Centrum Fotografii Krajoznawczej zajmuje się szeroko pojętym zakresem zagadnień związanych z fotografią krajoznawczą, artystyczną, techniką filmową itp.

W zakresie działania Centrum powstałego w 1989 r. wchodzą następujące zadania: gromadzenie i archiwowanie materiałów fotograficznych (zdjęć, negatywów, slajdów, zestawów itp.), gromadzenie materiałów z działalności Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK i ogniw Towarzystwa związanych z fotografią, gromadzenie czasopism, książek, katalogów, komunikatów itp. dotyczących fotografii krajoznawczej, opracowywanie pozyskiwanych materiałów, ich katalogowanie i udostępnianie, organizacja wystaw na terenie całego Kraju, prowadzenie szeroko rozumianej działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej (kursy, sesje, publikacje, wydawnictwa).

Centrum Fotografii Krajoznawczej zlokalizowane jest w zabytkowym pałacyku ZG PTTK w Łodzi, przy ul. Wigury 12a.