ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Paweł Pierściński

Paweł Pierściński (ur. 25 maja 1938 r. w Kielcach, zm. 22 maja 2017 r. także w Kielcach), w 1962 r. uzyskał dyplom mgr inż. budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej.

Fotografik, fotograf krajoznawca, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – kierunku estetycznego opisującego w zdjęciach geometryczno – matematyczny model polskiego pejzażu rolniczego, preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz, analizę i uwypuklenie jego struktury utworzonej przez rolnika.

Fotografował od 1952 r. W 1961 r. uzyskał pierwszą ze swoich nagród – w „Wielkim Konkursie Fotograficznym dla Amatorów Łódź i Ziemia Łódzka w fotografii” zorganizowanym przez PTTK w Łodzi, choć wspomina się, że debiut wystawowy miał w 1955 r. na wystawie fotografii artystycznej w Częstochowie.
W 1964 r. został członkiem  Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Był współorga­nizatorem i kierownikiem Delegatury ZPAF w Kielcach (1975) oraz założycielem i twórcą w 1978 r. Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, jego Prezesem w latach 1978-1988. Był wiceprezesem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego do spraw artystycznych (1962-1968).
W 1982 r. został członkiem honorowym ZPAF. Był członkiem Komisji i Rady Artystycznej ZPAF (1975-1988), prezesem ZG ZPAF (1988-1989).
Był członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, a także Honorowym Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Otrzymał międzynarodowe tytuły honorowe Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP): AFIAP, EsFIAP i EFIAP.

Rozwijał aktywną działalność w Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego niemal od początku istnienia Komisji m.in. jako jej wiceprezes i prezes Klubu Fotografów Krajoznawców oraz członek Rady Programowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi i współzałożyciel jego archiwum. Uczestniczył w niemal wszystkich Forach Fotografii Krajoznawczej PTTK do 2000 r. Juror konkursów i przeglądów zestawów fotografii krajoznawczej m.in. „Diakraj”.

Był członkiem Rady Naukowej Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
Swoją działalność twórczą, a także autorsko-piśmienniczą oraz organizatorską podporządkował fotografii krajoznawczej, krajobrazowej.
Był nie tylko twórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, ale także animatorem pracy fotografów-pejzażystów w Polsce, nie tylko w ramach PTTK.
Organizował liczne wydarzenia fotograficzne m.in. Biennale Krajobrazu Polskiego, którego był komisarzem (1977-1991), sesje problemowe i plenery fotograficzne.
Był autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, za które otrzymał ponad 100 medali nagród, dyplomów i innych wyróżnień, organizatorem i jurorem wielu wystaw. Ponad 600 razy eksponował fotografie na wystawach w kraju i za granicą.
Jego prace fotograficzne znajdują się w wielu zbiorach instytucjonalnych i muzeach, a także w almanachach i encyklopediach światowych.
Wydał kilkanaście indywidualnych albumów fotograficznych (m. in. Łysica 1969, Góry Świętokrzyskie  1980, Struktury 1982, Święty Krzyż 1992, Świętokrzyski Park Narodowy 1993, Świętokrzyskie Parki Krajobrazowe 1998, Świętokrzyskim szlakiem 2001, Staropolski okręg przemysłowy 2001, Między Wisłą a Pilicą skarby przyrody i kultury 2001, Świętokrzyskie 2004).
Kierował powstaniem albumu Polska. Fotografia krajoznawcza wydanego przez PTTK – Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, we wstępie do którego zaprosił do „zwiedzania Polski i poznawania jej uroków podpatrzonych i utrwalonych przez krajowych mistrzów kamery” a zawierającego zdjęcia 68 autorów z kręgu fotografii krajoznawczej PTTK.
Rozwijał szeroką działalność autorską; przygotował liczne opracowania historyczne, teoretyczne, krytyczne i inne z zakresu fotografii, także teksty do katalogów wystaw fotografii. W 2000 r. ukazała się publikacja Mistrzowie Polskiego Pejzażu. Almanach fotograficzny z jego tekstem i wieloma zdjęciami. W 2004 r. została wydana antologia Czas krajobrazu, zawierająca jego teksty autorskie opublikowane w latach 1975-2004. A w 2007 r. publikacja Paweł Pierściński. Twórczość 1955-2005. W 2010 r. ukazała się publikacja jego autorstwa Fotografia w Kielcach.
Jego nazwisko występuje w 165 pozycjach bibliograficznych jako autora tekstów i zdjęć, redaktora i wydawcy.

Cały czas czynny w ruchu fotografii krajoznawczej, m.in. ostatnia z jego wystaw za życia Paweł Pierściński – Kielecka szkoła krajobrazu otworzona została 21 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie.
Ostatnia z wystaw sumujących jego dorobek Paweł Pierściński. Fotografia w Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie otwarta 30 stycznia 2020.

Odznaczony najwyższymi wyróżnieniami ruchu fotografii krajoznawczej PTTK: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Nagrodą Honorową im. Fryderyka Kremsera (był członkiem Kapituły tej Nagrody) oraz tytułem Honorowego Fotografa Krajoznawcy Polski.
Za twórczość fotograficzną oraz działalność społeczną otrzymał m. in. Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

12 stycznia 2018 r. miasto Kielce uhonorowało Artystę, odsłaniając Jego popiersie z brązu w Alei Sław XX wieku na Skwerze Szarych Szeregów.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK.