ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Nagroda imienia Fryderyka Kremsera

Dla osób szczególnie zasłużonych w ruchu fotograficznym w PTTK została ustanowiona Honorowa Nagroda im. Fryderyka Kremsera – pierwszego przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej w PTTK i animatora ruchu fotograficznego w Towarzystwie.

Odznaczeni honorową nagrodą im. FRYDERYKA KREMSERA w latach 1998 -2022

1998

 1. Paweł Pierściński
 2. Edward Falkowski
 3. Jan Magierski
 4. Helena Jurek
 5. Teofil Gołębiowski
 6. Jerzy Giergielewicz
 7. Juliusz Garztecki
 8. Wanda Skowron
 9. Jerzy Drogomir
 10. Adam Czarnowski
 11. Waldemar Doniec
 12. Władysław Rospondek
 13. Mirosław Wojalski

1999

 1. Andrzej Przedlacki
 2. Adam Gryczyński
 3. Zbigniew Kot
 4. Edward Hartwig
 5. Tadeusz Maczubski
 6. Andrzej Kowalik
 7. Bogdan Tarasiuk

2000

 1. Jerzy Lubczyński
 2. Jerzy Żymirski
 3. Lech Charewicz

2001

 1. Tadeusz Szafarczyk
 2. Tadeusz J. Chmielewski

2002

 1. Marek Krzemień
 2. Stanisław Orłowski
 3. Bolesław Jurek
 4. Leszek Kurpiewski
 5. Jan Spałwan

2004

 1. Andrzej Danowski
 2. Fedyczek Elżbieta
 3. Fedyczek Zbigniew

2005

 1. Zespół Redakcyjny kwartalnika „Jaćwież”

2007

 1. Jerzy Wygoda

2009

 1. Edward Kutuła
 2. Jerzy Maciejewski

2012

 1. Henryk Hadasz
 2. Piotr Joszko

2013

 1. Bohdan Bazyliński

2014

 1. Marek Pieczonka

2015

 1. Wilhelm Szarżanowicz
 2. Paweł Raczyński
 3. Grzegorz Podbiał

2016

 1. Alojzy Ziółkowski
 2. Izabela Rucińska
 3. Włodzimierz Sakwiński

2018

 1. Roman Kucia Chorzów
 2. Czesław Polański

2022

 1. Roman Hlawacz
 2. Ryszard Wrzosek
 3. Ewa Kutyła