ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Konkurs fotograficzno - geograficzny "Moja Fotogeniczna Łódź"

Konkurs wiedzy o Łodzi dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Organizatorzy konkursu:
* Fundacja im. Stanisława Liszewskiego,
* Kuratorium Oświaty w Łodzi,
* Muzeum Miasta Łodzi,
* Uniwersytet Łódzki,
* Urząd Miasta Łodzi,
* Stowarzyszenie "Społecznie Zaangażowani"
* Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

X Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.