ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Jerzy Wygoda

Jerzy Wygoda (ur. 24 sierpnia 1936 r. w Warszawie, zm. 19 października 2021 r. w Rzeszowie) – fotografik, działacz społeczny, członek i założyciel Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Działacz ruchu fotografii krajoznawczej  PTTK, instruktor fotografii, członek i przewodniczący w latach 1997-2001 Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

Po wojnie wraz z rodzicami mieszkał w Przeworsku gdzie uczęszczał do szkół i zdobył maturę w 1954 r. Studia skończył na Politechnice Warszawskiej w 1962 r. dyplomem mgr inż. budownictwa lądowego. Po studiach osiadł w Rzeszowie i tu pracował. Jego pasją jednak była fotografia i uczenie innych fotografowania. W 1980 r. uzyskał nadane przez Ministra Kultury i Sztuki uprawnienia instruktora fotografii kategorii I. Rok później tytuł mistrza w zawodzie fotograf, po zdaniu stosownego egzaminu dyplomowego. W 1988 r. ukończył Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, a pięć lat później (1993 r.) studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

Fotografował od młodości, przynajmniej od 14. roku życia. Zadebiutował w 1977 r. na „Konfrontacjach Fotograficznych” w Lublinie, gdzie zdobył brązowy medal.

Był autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, pokazywanych w kraju i poza granicami. Za twórczość fotograficzną, oraz za swój wkład w rozwój fotografii i działalność w środowisku fotograficznym otrzymywał liczne nagrody, medale i odznaczenia, między innymi Złoty Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Medal 150-lecia Fotografii, odznakę „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” a także srebrny i brązowy medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych „za twórczość artystyczną w fotografii”.

W dziedzinie fotografii krajoznawczej współpracował z PTTK, od 1963 r. był członkiem PTTK, od 1984 r. instruktorem fotografii PTTK, uczestnikiem wielu Forów Fotografów Krajoznawców PTTK, organizował plenery na terenach zabytkowych i cennych przyrodniczo oraz wystawy poplenerowe. Wiele prac przekazał do Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, z którym współpracował.

Będąc Przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK zaproponował i doprowadził do utworzenia od 1 stycznia 1998 r. Nagrody Honorowej im Fryderyka Kremsera (Nagroda stanowi wyraz najwyższego uznania za osiągnięcia artystyczne w dzie­dzinie fotografii krajoznawczej, za działalność i osiągnięcia organizacyjne w ruchu fotografii krajoznawczej oraz za działalność popularyzującą fotografię krajoznawczą), sam został tą Nagrodą uhonorowany w 2007 r. Potem został zaproszony do Kapituły tej Nagrody. W 2008 roku został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką PTTK.

W latach 1994–2006 był wykładowcą w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie. W latach 2001 -2009 prowadził zajęcia z technik multimedialnych w Zakładzie Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wśród jego zdjęć na szczególną uwagę zasługują te przedstawiające pejzaże podkarpackie. Często fotografował cmentarze wojenne, szczególnie kryjące szczątki żołnierzy I wojny światowej, często zapomniane. Fotografując te cmentarze z niezwykłą starannością, przekazywał potomnym ważny fragment naszej przeszłości, o której nie powinniśmy zapomnieć.

Oprócz fascynacji fotografią krajoznawczą, w jego dorobku podziwiamy też fotografię dokumentacyjną i reportażową. W szerokim spektrum tematów charakteryzujących i wyróżniających jego twórczość, przedstawiał optymistyczne spojrzenie na świat i codzienność.

W gronie fotografów krajoznawców PTTK panowała o nim opinia, że „jako fotograf jest artystą krajoznawcą. Nie stosuje udziwnień, nie epatuje widza lecz prowadzi go drogą między grafiką i fotografią opowiadając to, co dostrzega wrażliwym okiem w otoczeniu, ukazując świadectwo prawdy.”

Fotografował – jak wszyscy – aparatami analogowymi, ale wcześnie zaczął stosować aparaty cyfrowe i komputerową obróbkę zdjęć.

Niektóre z jego wystaw: „Fotografie – obrazy światłem zapisane” (USA, 1999), „Moje miejsca magiczne” (2001), „Nekropolie Polski Południowo-Wschodniej” (2006), „Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Wygody” (2009), „Zatrzymajcie się tu na chwilę” (2009), „Przetrwanie” „Przemijanie” (2009), „Wielkanoc z turkami” (2013), „Cmentarze wojenne 1914-1918” (2014), „Rzeszów, Ostatnich kilka dni” (2016). W sumie ponad 30 wystaw. Ponad 650 jego zdjęć zdigitalizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej można oglądać w Internecie. Internetowa Fotogaleria pogrupowała je w kilku kategoriach, m.in. cmentarze wojenne, kirkuty, zabytki architektury, zwyczaje wielkanocne, dożynki. W większości zdjęcia były wykonywane w technice analogowej negatyw-pozytyw, wiele czarno-białych z lat 1960-1990.

Uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (w 2012 r.) oraz Nagrodami Prezydenta Miasta Rzeszowa i Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Jerzy Wygoda zmarł 19 października 2021 r. w wieku 85 lat.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK