ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Erwin Mecha

Erwin Mecha – urodził się 14 sierpnia 1906 r. w Chorzowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej i uzyskaniu średniego wykształcenia w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Chorzowie rozpoczął pracę zawodową w Hucie Królewskiej w Chorzowie (później Huta Kościuszko).

Do 1935 r. pracował jako kasjer w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju. Do 1939 r. był  księgowym w Wojewódzkim Sanatorium dla inwalidów wojennych w Jastrzębiu Zdroju. Po II wojnie światowej pracował jako księgowy (także jako główny księgowy) w przedsiębiorstwach górniczych i sprzętu budowlanego.

W 1956 r. był w pięcioosobowej grupie odbudowującej schronisko pod Biskupią Kopią (890 m n.p.m., schronisko 765 mnpm, od 1927 r.) w Górach Opawskich a od 1957 do 1959 r. był jego kierownikiem. Wtedy dla ożywienia ruchu turystycznego w rejonie Biskupiej Kopy wyznaczył kilka nowych tras turystycznych, był znakarzem tych szlaków, wyznaczył również narciarskie trasy zjazdowe z Biskupiej Kopy.

Od 1959 do emerytury w 1993 r. był związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Świętochłowicach i Tychach.

W 1935 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a od 1952 r. był członkiem PTTK. Przez ponad 17 lat pełnił funkcję  prezesa zakładowego koła PTTK i równolegle działał w chorzowskim oddziale PTTK gdzie był m.in. przewodniczącym komisji narciarskiej oddziału, przewodniczącym komisji rewizyjnej oddziału a także przewodniczącym sądu koleżeńskiego i wiceprzewodniczącym komisji krajoznawczej.  W latach 1988-1992 przewodniczył  Komisji Historii i Tradycji przy chorzowskim PTTK.

W 1979 r. założył oddziałową komisję fotografii krajoznawczej, która działa do dziś. W tym samym roku zdobył uprawnienia Instruktora Fotografii PTTK nr 105.

Posiadał uprawnienia instruktora narciarskiego, przodownika Górskiej Odznaki Narciarskiej oraz przodownika Górskiej Odznaki Turystycznej.  Był honorowym przodownikiem GOT, organizatorem  turystyki, społecznym opiekunem zabytków.

Odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką „Za zasługi dla turystyki”, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, zdobył Dużą Złotą Odznakę Fotografii Krajoznawczej PTTK.

Zmarł 30 sierpnia 1993 roku.

Autor tekstu: Mirosław Wojalski – członek Rady Programowej CFK PTTK.