ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź

Autor: MarekW

Nowa strona CFK

Działalność Komisji i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK ma charakter ogólnopolski. Łączność z instruktorami fotografii utrzymywana jest na bieżąco, ale jedyną możliwością wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i szkolenia są organizowane co roku FORUM […]

Learn More

Ogłoszenie zwycięzców konkursu „POLSKA nieznana”

Dnia 13 października 2010 w siedzibie Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi odbyło się posiedzenie Jury konkursu „POLSKA nieznana”, podczas którego wyłoniono jego zwycięzców. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu – duża liczba nadesłanych […]

Learn More

Construction Planning

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Business Analytics

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Investment Consulting

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Blockchain Consulting

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Global Markets

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Business Entities

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

Venture Capital

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More

On limited liability partnerships

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity and legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both […]

Learn More